031-344-475 ali 041-653-348 info@aker.si

STORITVE

Ureditve mej

Meje vaših parcel, ki v zemljiškem katastru niso evidentirane kot urejene in katere med lastniki sosednjih zemljišč niso sporne, lahko po vašem naročilu uredi geodetsko podjetje na terenu in o tem izdela elaborat.

Pri izvedbi geodetske storitve geodet na mejni obravnavi na terenu določi predlagano mejo. To je meja, katero geodet v elaboratu predlaga, da naj se kot urejena meja evidentira v zemljiškem katastru in katera se ne sme razlikovati od meje po podatki zemljiškega katastra, upoštevajoč natančnost njegovih podatkov.

Vlogo za evidentiranje urejene meje na geodetsko upravo vloži lastnik parcele, katere meje so predmet urejanja, v primeru solastnine ali skupne lastnine pa katerikoli solastnik ali skupni lastnik parcele.

Vlogi priložite elaborat geodetskega podjetja.

Če so se vse stranke – vlagatelj zahteve in lastniki sosednjih parcel – strinjale s predlagano mejo, izda geodetska uprava odločbo o evidentiranju urejene meje.

Potrebujete našo pomoč?

Z veseljem vam pomagamo pri vašem novem projektu.

 

Kontakt

Hiter odzivni čas

Skupaj bomo poiskali najboljši in najhitrejši možen termin, da opravimo storitev za Vas.

Na vsa Vaša vprašanja bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Celotna Slovenija

Geodetske storitve opravljamo po celotnem območju Slovenije!

Izkušena ekipa

V podjetju Aker imamo več letne izkušnje iz področja geodetskih storitev. Geodetske storitve opravljamo hitro in kakovostno z modernimi instrumenti in pripomočki.