031-344-475 ali 041-653-348 info@aker.si

STORITVE

Evidentiranje stavb

Za vpis stavbe v kataster stavb mora biti v zemljiškem katastru urejen tudi vpis zemljišča pod njo.

Ta postopek uporabljamo tudi, ko se zaradi izbrisa stavbe ali njenega dela spremenijo podatki o zemljišču pod njo. Zanj ni potrebno predložiti elaborata.

Zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo lahko zahtevajo lastnik zemljišča, imetnik stavbne pravice, investitor gradnje, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali upravnik stavbe.

Evidentiranje vpisa stavbišča oziroma zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster lahko zahtevajo:

  • lastnik zemljišča ali
  • imetnik stavbne pravice ali
  • investitor gradnje.

Potrebujete našo pomoč?

Z veseljem vam pomagamo pri vašem novem projektu.

 

Kontakt

Hiter odzivni čas

Skupaj bomo poiskali najboljši in najhitrejši možen termin, da opravimo storitev za Vas.

Na vsa Vaša vprašanja bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Celotna Slovenija

Geodetske storitve opravljamo po celotnem območju Slovenije!

Izkušena ekipa

V podjetju Aker imamo več letne izkušnje iz področja geodetskih storitev. Geodetske storitve opravljamo hitro in kakovostno z modernimi instrumenti in pripomočki.