031-344-475 ali 041-653-348 info@aker.si

STORITVE

Zakoličbe

Zakoličbo objekta se opravi po podatkih projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Projekt vsebuje potrebne podatke o dimenzijah in lokaciji (odmiki od parcelnih ali drugih mej) objekta. Geodet poleg zakoličbe objekta določi tudi nadmorsko višino (koto) pritličja objekta.

Pri zakoličbi novogradnje lahko pride do razlike med tem, kar je bilo navedeno v projektni dokumentaciji in tem, kar je dejansko na terenu. Ponavadi so take razlike minimalne. Največkrat pride do razlik v višinskih kotah za določene točke, saj teren ni bil natančno izmerjen. V tem primeru geodet skupaj z arhitektom in izvajalcem določi nove točke, ki so kompromis med obema stanjema.
V primeru pa, da je prišlo do večjih razlik, je potrebno preveriti, ali je postavitev objekta še v skladu s pogoji soglasodajalcev.

Potrebujete našo pomoč?

Z veseljem vam pomagamo pri vašem novem projektu.

 

Kontakt

Hiter odzivni čas

Skupaj bomo poiskali najboljši in najhitrejši možen termin, da opravimo storitev za Vas.

Na vsa Vaša vprašanja bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Celotna Slovenija

Geodetske storitve opravljamo po celotnem območju Slovenije!

Izkušena ekipa

V podjetju Aker imamo več letne izkušnje iz področja geodetskih storitev. Geodetske storitve opravljamo hitro in kakovostno z modernimi instrumenti in pripomočki.