031-344-475 ali 041-653-348 info@aker.si

STORITVE

Parcelacije

Parcelacija je delitev ene parcele ali pa združitev več parcel. Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele. Združitev parcel pa je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske in drugih stvarnih pravic. Združujemo lahko le parcele, ki ležijo znotraj iste katastrske občine. Tako pri združitvi kot delitvi parcel nastanejo nove parcele z novimi parcelnimi številkami.

Parcelacijo lahko naroči katerikoli lastnik, solastnik, skupni lastnik, posestnik ali pridobitelj parcele, ki jo delimo, oz. parcel, ki jih združujemo. Prav tako jo lahko naroči državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti ali drugih subjektov.

Parcelacijo zemljišča pod stavbo lahko zahteva lastnik zemljišča, lastnik oz. solastnik stavbe, lastnik oz. solastnik dela stavbe, imetnik stavbne pravice, pravna ali fizična osebe, ki ima stavbo ali del stavbe v uporabi, ali upravnik stavbe. Parcelacijo za zemljišča pod objekti, ki so grajeno javno dobro, lahko poteka tudi na zahtevo upravljavca javnega dobra.

Potrebujete našo pomoč?

Z veseljem vam pomagamo pri vašem novem projektu.

 

Kontakt

Hiter odzivni čas

Skupaj bomo poiskali najboljši in najhitrejši možen termin, da opravimo storitev za Vas.

Na vsa Vaša vprašanja bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Celotna Slovenija

Geodetske storitve opravljamo po celotnem območju Slovenije!

Izkušena ekipa

V podjetju Aker imamo več letne izkušnje iz področja geodetskih storitev. Geodetske storitve opravljamo hitro in kakovostno z modernimi instrumenti in pripomočki.